🔊Tháng 6 máu chảy về tim, còn tháng 6 🔊

PUSHTIMIZE RA MẮT HỆ THỐNG APP NOTIFICATION 

⚡️⚡️ Thông báo mới dành riêng cho các Publisher ⚡️⚡️

Pushtimize trân trọng giới thiệu hệ thống quảng cáo mới  

📣 THÔNG BÁO ĐẨY TRÊN APP 📣

❓❓Hệ thống Thông báo đẩy trên APP là gì?

Hiện nay, Thông báo đẩy đã làm rất tốt vai trò của mình trong việc tối ưu hóa doanh thu và chuyển đổi trên các trang web.

Tháng 6 này, Pushtimize đã phát triển một hệ thống quảng cáo mới đó chính là sử dụng Thông báo đẩy trên app. Kể cả khi bạn chưa có hệ thống Thông báo trên ứng dụng.  

❓❓ Pushtimize muốn hướng tới hỗ trợ ai?

Đối tác có nhu cầu tối ưu doanh thu trên ứng dụng. Với ưu điểm support 1- 1, đối tác sẽ được hỗ trợ trong điều kiện tốt nhất. 

❓❓App Notification của Pushtimize có điểm cạnh tranh nổi bật gì?

🔹 Pushtimize là một sản phẩm thuộc tập đoàn công nghệ Eway nên nguồn quảng cáo phong phú từ các sàn thương mại điện tử, ngân hàng, tài chính và đa dạng các ngành hàng khác nhau.

🔹 Triển khai hệ thống Real Time Bidding cho phép các Publisher chủ động set giá.

 ☎️Thông tin liên hệ

Phone number: 0869209698

Telegram: @xinchaopushtimize