Chức năng Pixel-code là gì?

Chức năng Pixel Code trong menu Campaign

Pixel-code là chức năng giúp nhà quảng cáo theo dõi hiệu quả quảng cáo ngay trên giao diện quản lý chiến dịch của Pushtimize.

Thông thường, các nhà quảng cáo phải tạo một file Excel tổng hợp về số tiền phải bỏ ra cho các campaign và doanh thu nhận được từ mỗi campaign này, từ đó biết được hiệu quả của mỗi campaign. Với tính năng Pixel-code, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều, nhà quảng cáo chỉ cần setup Pixel (xem phần tiếp theo), sau đó số liệu về doanh thu sẽ được hiển thị trên cùng giao diện quản lý campaign như hình bên dưới.

Cột Conversions và Revenue trong giao diện quản lý campaigns

Cách cài đặt Pixel-code

Cách 1: Postback API

Thông thường, các hệ thống tracking hoặc nền tảng tiếp thị liên kết như AdFlex, Adcombo, MasOffer sẽ hỗ trợ tính năng Postback API. Cách hoạt động của Postback API như sau:

  • Người dùng cung cấp một API tracking
  • Hệ thống AdFlex/Adcombo/MasOffer sẽ tự động gọi tới API này mỗi khi có đơn hàng mới, đơn thành công, hoặc huỷ đơn, tuỳ vào cài đặt của người dùng. Khi gọi tới API tracking, các hệ thống thường cho phép gửi kèm một số thông tin về conversion như aff_sub1, aff_sub2, conversion_id, revenue, . . .

Sau đây mình sẽ lấy ví dụ về việc cài đặt nhận Postback từ AdFlex qua một số bước đơn giản sau:

Bước 1: Truyền click_id sang link đích

Để biết được conversion mới đến từ campaign nào, các hệ thống AdFlex/AdCombo/MasOffer khi gọi tới Tracking API sẽ cần truyền sang thông tin click_id (click_id của Pushtimize chứ không phải của các hệ thống này).
Để có thể làm như vậy, trước tiên chúng ta cần truyền click_id sang link đích – chính là tracking link của các hệ thống trên.

Ví dụ trong trường hợp này, mình truyền click_id sang aff_sub1 (aff_sub1 là một trong 4 tham số tracking của hệ thống AdFlex)

Truyền {click_id} sang tham số aff_sub1 của AdFlex

Bước 2: Lấy API tracking trên Pushtimize

Truy cập https://adv.pushtimize.com/campaigns/pixel-code
Tại Option 1, đường dẫn được đóng khung chính là Tracking API của bạn.

Bước 3: Cài đặt postback trên hệ thống AdFlex

Link giao diện quản lý Postback trên AdFlex: https://cpo.adflex.vn/postback
Tại đây, các bạn dán Tracking API vừa lấy được ở bước 2 vào ô Success, Pending hoặc Cancel tuỳ vào mục đích theo dõi.
Trong trường hợp này, do ở bước 1 mình truyền click_id sang tham số aff_sub1 của AdFlex nên bây giờ muốn AdFlex truyền lại giá trị click_id, mình sẽ truyền giá trị {aff_sub1} vào Tracking API như hình bên dưới.
Ngoài ra, mình cũng truyền giá trị {payout} từ AdFlex sang để không chỉ theo dõi được số conversion trên mỗi campaign mà mình còn theo dõi được số tiền nhận được trên mỗi campaign này.

Cách 2: Image Tracking

Cách này chỉ dành cho các nhà quảng cáo tự làm Landing page và có hiểu biết về kỹ thuật để có thể sửa code Landing page của mình. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Lấy code

Truy cập https://adv.pushtimize.com/campaigns/pixel-code
Tại Option 2, bạn lấy một trong 2 dòng mã này. Trong đó, dòng đầu tiên chỉ theo dõi số conversion, còn với dòng thứ 2, chúng ta có thể theo dõi doanh thu thu được từ mỗi conversion này bằng cách gán giá trị của mỗi conversion cho tham số revenue. (Chỉnh sửa số 20 thành giá trị trên mỗi conversion của bạn)

Bước 2: Tích hợp

Tiếp theo, bạn chỉ cần gắn đoạn mã này lên thẻ <head> của trang thank you page để đảm bảo khi người dùng đặt hàng thành công, thẻ image này được gọi tới.

Cách 3: Thực thi mã Javascript

Với cách này, thay vì load thẻ img tại trang thank you page như cách 2, chúng ta có thể thực thi mã Javascript khi người dùng thực hiện hành động nào đó như bấm vào button đặt hàng hoặc thêm vào giỏ hàng – tuỳ vào nghiệp vụ của mỗi nhà quảng cáo. Các bước thự hiện như sau:

Bước 1: Lấy code

Truy cập https://adv.pushtimize.com/campaigns/pixel-code
Tại Option 3, bạn lấy một trong 2 mã này. Trong đó, dòng đầu tiên chỉ theo dõi số conversion, còn với dòng thứ 2, chúng ta có thể theo dõi doanh thu thu được từ mỗi conversion này bằng cách gán giá trị của mỗi conversion cho tham số revenue. (Chỉnh sửa số 20 thành giá trị trên mỗi conversion của bạn)

Bước 2: Tích hợp

Thực thi đoạn mã trên khi bắt được action mà bạn coi là một conversion hợp lệ.
Ví dụ tại button đặt hàng, bạn có thể thêm tham số onClick=”recordConversion()”, trong đó, hàm recordConversion() sẽ thực thi đoạn code bạn lấy được ở bước 1.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình tích hợp và cài đặt, bạn có thể liên hệ với AM để được trợ giúp từ team kỹ thuật Pushtimize.

#Happypush