Late click là khái niệm được dùng để chỉ hiện tượng người sử dụng thiết bị click quảng cáo sau một thời gian khá lâu kể từ khi quảng cáo được gửi đến thiết bị người dùng 

Hiện tượng late click xảy ra do các yếu tố khách quan tác động, có thể do thiết bị ngắt kết nối Internet trong một thời gian dài, hoặc người sử dụng thiết bị vì lí do nào đó mà không chú ý ngay đến các quảng cáo ngay khi nó được gửi tới. Đây là lí do bất khả kháng.

Late click khiến cho việc khi bạn chủ động bấm tạm dừng chiến dịch nhưng chi phí vẫn có thể tăng trong vòng 1 vài ngày tiếp theo nhưng không nhiều.

Chính vì vậy, late click có thể khiến cho ngân sách chiến dịch bị chạy quá, tuy nhiên thường không vượt quá 5-10%. Hệ thống tiếp tục phân phối có tính toán dựa trên số tiền còn trong giới hạn ngân sách bằng cách ước tính số click trong tương lai có thể có với ngân sách đó bằng dữ liệu của quảng cáo hiện tại.

Có thể xảy ra late click trong trường hợp quảng cáo được thu hút hơn, click nhiều hơn so với dữ liệu cũ mà quảng cáo đã thể hiện